U bent hier

De Kloosterkerk

  • L'Église © Alex Nollet/La Chartreuse
  • L'Église © Alex Nollet/La Chartreuse
  • L'Église © Alex Nollet/La Chartreuse
  • L'Église © Alex Nollet/La Chartreuse
  • L'Église © Alex Nollet/La Chartreuse
  • L'Église © Alex Nollet/La Chartreuse
Innocent VI

De St Jan de Doper kerk, later Heilige Maria kerk, werd gebouwd door paus Innocentius VI voor het koorgebed van de gemeenschap. Zijn huidige staat wijkt sterk af van die uit 1356-1362. De ruimte was veel kleiner (drie traveeën) en volstond voor de twaalf paters en het broederkoor. De grote soberheid van het gebouw is kenmerkend voor de kartuizerorde en voor de meridionale gotiek terwijl in diezelfde periode het pauselijk paleis van Avignon luxueus werd.

 Tombeau Innocent VI Gisant Innocent VI

Graf en ligbeeld, of gisant, van Innocentius VI, paus in Avignon van 1352 tot 1362. Aan hem is de vestiging te danken van een kartuizerklooster op zijn grondbezit in Villeneuve (zie de geschiedenis van het gebouw en van de orde van de kartuizers).

Hij wilde in het klooster worden begraven wat de nodige problemen veroorzaakte. Bij de kartuizers werden de paters en broeders rechtstreeks in de aarde begraven met alleen een houten kruis op een grafterp. Als dit omviel, was er plaats vrij voor een andere gelovige. De aanwezigheid van de paus met alle rijkdom en pracht kon aanstoot geven en bovendien werd hier niemand van buiten het klooster begraven. De orde kon onmogelijk ingaan tegen het hoofd van het Christendom en zweeg (een manier om te laten weten dat men het er niet mee eens was) en de paus liet een kapel bouwen.

Porte de l'église Porte de l'église
De deur van de kloosterkerk naar een tekening van François de Royers de la Valfenière
 
 Brèche de l'église
Het oksaal gezien vanaf de opening in de muur.
 
Le Jubé

De eerste travee voor het OKSAAL is bestemd voor het koor van de conversen.

Het opengereten gebouw heeft zijn priesterkoor verloren. Het gat in de muur dat uitzicht biedt op de Mont Andaon en het fort Saint-André, dateert uit de 19e eeuw toen het verlaten klooster als woning diende voor wie het zich maar eigen maakten. Zo werd het graf van Innocentius VI (zie hieronder)een konijnenhok en men zegt dat het koor onder het gewicht is ingestort om dat een boer zware voorwerpen op het gewelf opsloeg of er aan hing.

Église Voûtes de l'église

De GEWELVEN zijn sober en indrukwekkend. Een van de kenmerken van de meridionale gotiek zijn de massieve muren. Terwijl de noordelijke gotiek de voorkeur geeft aan zuilen en muren met ramen om het licht door te laten, wordt het gewelf hier gedragen door de muur die afsluit van de buitenwereld en zo naar het inwendige verwijst. De band met God is innig.

 

 

De UMR MAP (laboratorium van de Franse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek) is bezig met een 3D digitaliseringproject van het kartuizerklooster en in het bijzonder van de kerk en de schilderijen die er hingen in de tijd van de kartuizerpaters. De eerste voltooide fase daarvan kunt u hier bekijken.