• Café Saint Jean © Alex Nollet-La Chartreuse

La Chartreuse - VILLENEUVE LEZ AVIGNON

La Chartreuse du Val de Bénédiction dankt zijn ontstaanaan Innocentius VI. Na zijn verkiezing in 1352 tot paus schonk hij de Kartuizerorde zijn landerijen en paleis gelegen in Villeneuve lez Avignon ; bezittingen verworven in de periode dat hij kardinaal was. Innocentius VI droeg er zorg voor dat de bouwwerkzaamheden voorspoedig verliepen en verleende de nieuwe stichting, oorspronkelijk bedoeld voor twaalf kloosterlingen, talrijke privileges...

monument
patrimoine