U bent hier

De Kapel met de fresco's van Matteo Giovannetti

  • Chapelle des Fresques © Alex-Nollet La Chartreuse
  • Chapelle des Fresques © Alex-Nollet La Chartreuse
  • Chapelle des Fresques © Alex-Nollet La Chartreuse
  • Chapelle des Fresques © Alex-Nollet La Chartreuse

Toen Innocentius VI van zijn kardinaalswoning een kartuizerklooster besloot te maken, wilde hij iets moois schenken. In de kleine kapel die aansloot op de tinel liet hij het leven van de heilige schilderen, die gezien het ascetisch bestaan dat hij leidde in de woestijn, als wegbereider kon worden beschouwd: Johannes de Doper.
De schildering wordt eenstemmig toegeschreven aan Matteo Giovannetti. In de pauselijke boekhouding bevindt zich een kwitantie uit 1355 voor schilderwerk "in het paleis van Villeneuve" door de pictor Matheus. Hiermee werd bedoeld: Matteo da Viterbo, genaamd Giovannetti, priester en schilder.
De afbeeldingen met de verschillende scènes van het verhaal vormen één geheel, een soort architectonisch trompe-l'oeildecor rondom de kapel met bovenaan in het gewelf een schitterende blauw en smaragdgroene hemel met roze wolken bevolkt met engelen. Helaas is deze vrijwel geheel verdwenen.
Matteo Giovannetti liep al vooruit op de perspectivistische schilderexperimenten uit de volgende eeuw.

Fresques de Matteo Giovannetti Fresques de Matteo Giovannetti

De Johannes de Doperkapel, een van de meest interessante schilderingen waar de paus te zien is (zijn gezicht is verdwenen) voor de Madonna met kind (hier linksonder). Let op het trompe-l'oeil balkon waarop de paus geknield zit. De Onthoofding van Johannes (rechts).

 
De Visitatie (hier linksonder). Een dienstmaagd woont via een halfopen deur de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth bij. De vensteropening is opgenomen in het perspectief van het geschilderde tafereel. De Geboorte van Johannes de Doper, detail (rechts). Maria praat met de vroedvrouw terwijl een dienstbode de kraamvouw eten brengt. Voorbeeld van de gemeenzame verhaaltoon van Giovannetti.
 
Fresques de Matteo Giovannetti Fresques de Matteo Giovannetti
 

 
De UMR MAP (laboratorium van de Franse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek) is bezig met een 3D digitaliseringproject van het kartuizerklooster en in het bijzonder van de Kapel met de fresco's. Daarvan kunt u hier het resultaat bekijken http://www.chartreuse.org/documents/flash/fresques-chapelle.html (het downloaden duurt ongeveer 1 minuut).